Конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика, академична 2020/2021

Отдел „Международно сътрудничество" на СУ "Св. Климент Охридски" откри новия конкурс по Програма Еразъм+ – мобилност с цел практика за академичната 2020/2021 г. Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г., 17:00 ч.