Еразъм+ 2018/2019 уч. г., Първо класиране

Първо класиране, Еразъм+, 2018/2019

Класираните студенти от Първо класиране трябва да подпишат заявление, че ще заемат или няма да заемат мястото в срок до утре, 8 март 2018 г., 17 часа. Заявлението се подписва в каб. 203 на ФМИ, Стефка Близнева.