Програма за тържеството във ФМИ за откриване на академична 2018/2019

Откриване на академичната 2018-2019 година

Тържественото откриване на академичната 2018-2019 година за студентите от ОКС „Бакалавър“ ще се състои на:

1 октомври 2018 г. /понеделник/
От 15:00 часа
Пред сградата на ФМИ

Приветствия към студентите и академичната общност от:

 1. Г-жа Карина Ангелиева, Заместник-министър на образованието и науката 
 2. Проф. дфн Анастас Герджиков - Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Доц. д-р Първан Първанов - Декан на ФМИ
 4. Г-н Павлин Петков – Изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“
 5. Г-жа Диана Стефанова – Управляващ директор на Ви Ем Уеър България
 6. Г-н Делян Лилов – Изпълнителен директор на фирма Мусала Софт 
 7. Г-н Боян Ангелов – Мениджър и Ръководител на екип във фирма Немечек България
 8. Г-н Радослав Николов – Фирма Сап Лабс България 
 9. Академик Веселин Дренски ИМИ БАН 
 10. чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов ИИКТ БАН

Студентските книжки на студентите от първи курс от ОКС „Бакалавър“ ще се раздават след приключване на тържественото откриване на новата академична година по специалности, както следва:

 • Зала 101 – специалност Информатика – Фирма Мусала Софт
 • Зала 326 – специалност Информационни системи – Фирма Немечек България
 • Зала 325 – специалност Компютърни науки – Фирма Сап Лабс България
 • Зала 107 – специалност Математика и информатика – академик Веселин Дренски ИМИ БАН
 • Зала 500 – специалност Приложна математика и Статистика - ЗАД „Алианц България“
 • Зала 229 – специалност Софтуерно инженерство - Ви Ем Уеър България
 • Зала 320 – специалност Математика – чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов ИИКТ БАН

Официалното откриване на академичната година за студентите от ОКС "Магистър", ще се проведе на

1 октомври 2018 г.
От 19:00 часа
В зала 325
на ФМИ.

Студентските книжки ще бъдат раздадени от г-н Марин Димитров, Engineering Manager от фирма Uber.