Пролетна научна сесия на ФМИ 2021

Всеки, който желае, може да подаде пълна версия на представените научни резултати за публикуване в Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по Математика и информатика, съгласно изискванията за публикуване в него. Повече информация можете да намерите тук.

На 27.03.2021 г. (събота) Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) в онлайн средата Майкрософт Тиймс (Mictosoft Teams). Връзки към сесиите ще намерите в програмата на ПНС 2021. 

Сборник с абстракти

Програма

Инструкции за участие в онлайн сесиите в Microsoft Teams

Важни дати:

 • до 10.02.2021 г. 17.02.2021 г. (включително) - изпращане на резюме
 • до 01.03.2021 г. - изпращане на информация за одобрените доклади

Шаблони:

Подаване на резюмета:

 • Резюметата можете да изпратите в електронно писмо до psfmi@fmi.uni-sofia.bg

Теми

 • Алгебра, геометрия и топология (в памет на доц. д-р Симеон Замковой)
 • Апроксимации и числени методи
 • Диференциални уравнения
 • Математическа логика и приложенията ѝ
 • Обучението по математика и информатика - предизвикателства и перспективи
 • Реален и функционален анализ и приложения
 • Софтуерни технологии и големи данни (съвместно с институт GATE)
 • Стохастика, оптимизация и моделиране
 • Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни
 • Проекти
  • Национална научна програма Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТ в НОС)
  • Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят, проект "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото" (УНИТе)
 • COVID 19 - математически модели и прогнози

КОМИТЕТИ

Председател

 • доц. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дн Марусия Божкова
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. дн Гено Николов
 • проф. д-р Олга Георгиева
 • проф. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Асен Божилов
 • доц. д-р Весела Стоименова
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Христо Ганчев
 • доц. д-р Цветан Христов
 • доц. д-р Юлиан Цанков

Организационен комитет

 • Елица Пелтекова
 • Дафинка Митева
 • Десислава Присадашка

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2021 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.