Пролетна научна сесия на ФМИ 2023

Пролетна научна сесия на ФМИНа 25.03.2023 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Сборник с абстракти

Снимки

Програма

Важни дати

 • 25.02.2023 г.  05.03.2023 г. - изпращане на резюме
 • 25.03.2023 г. - провеждане на Пролетната научна сесия на ФМИ

Подаване на резюмета

Резюметата се изпращат в електронно писмо до
адрес: psfmi@fmi.uni-sofia.bg,
тема на писмото: [ПНС на ФМИ 2023] резюме за секция [име на секцията]

Шаблони за резюмета

Теми

 • Алгебра, геометрия и топология
 • Диференциални уравнения
 • Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят
 • Математическа логика и приложенията ѝ
 • Приложение на информатиката и информационните технологиите в образованието
 • Реален и функционален анализ и приложения
 • Софтуерни технологии и големи данни
 • Стохастика, оптимизация и моделиране
 • Съвременни методи за съхранение, анализ и обмен на данни
 • Тенденции в обучението по математика, информатика и ИТ
 • Студентска секция Младите учени

КОМИТЕТИ

Председател

 • проф. д-р Мая Стоянова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. д-р Георги Бояджиев
 • проф. д-р Иван Койчев
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Асен Божилов
 • доц. д-р Весела Стоименова
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Николина Николова
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Христо Ганчев
 • доц. д-р Цветан Христов
 • доц. д-р Юлиан Цанков
 • Анастасия Стефанова

Организационен комитет

 • д-р Елица Пелтекова
 • Дафинка Митева

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2023 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.