Промяна на зали за провеждане на ИД "Практическо въведение в machine learning с Python"

Налага се промяна на  залите за провеждане на избираемата дисциплина "Практическо въведение в machine learning с Python".  Дните и часовете се запазват, сменят се само залите, както следва:

  • вторник, 19:00 - 21:00 часа, нова зала: 101 (стара зала 404);
  • четвъртък, 19:00 - 21:00 часа, нова зала: 200 (стара зала 405).