Промяна в допълнителното обучение по Алгебра 1 за КН1.2 обявено за 26.11.2018