Промяна в допълнителното обучение по ДИС2 за КН1.2 обявено за 28.03.2019