Провеждане на държавния изпит, втора сесия на учебна 2022/2023, 09 и 10.07.2024, разпределение по зали