Провеждане на изпита по ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", януари 2019

Студентите от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 18 януари 2019 г. вкл. /петък/.

Необходимите документи са: Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора. Могат да бъдат изтеглени от тук: http://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16
Студентите от ОКС Бакалавър трябва да представят и Описателен отчет/Доклад.

Изпитът за студентите по ИД "Стаж по информатика" за ОКС "Бакалавър" ще се проведе на 28.01.2019 г. понеделник, 13 часа, 110 каб. на ФМИ.
Студентите от ОКС "Магистър" да се информират за изпита от ръководителите на МП.