Провеждане на кандидатстудентския курс по математика започващ на 11.01.2020

Занятията се провеждат по групи в събота и неделя с начален час 9:00 ч. Залата за провеждането им е указана в списъка на съответната група.

Информация за групите е публикувана тук.