Публична академична лекция на доц. д-р Филип Петров, 09.02.2023 г.


 Лектордоц. д-р Филип Петров Петров

 Тема: Изучаването на мерни единици за бинарна информация – учудващо упорстващ проблем за българската образователна система

 Кога: 09 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа

 Къде: Зала 325 на ФМИ