Публична академична лекция на доц. д-р Ирина Вутова, 31.03.2022