Публична лекция на доц. д-р Йоаннис Патиас, 18.02.2021

 
Лектор:
Доц. д-р Йоаннис Парменион Патиас

 Тема: Модели на приложение на софтуерна архитектура за вградени системи в съвременното предприемачество.

 Кога: 18 февруари 2021 г . (четвъртък) 16:00 часа

 Къде: Зала  325 на ФМИ

Отлага се съгласно заповед  РД-29-61/28.10.2020 на Декана на ФМИ  до второ нареждане!