Публична лекция на гл. ас. д-р Иван Гаджев, 22.05.2018