Публична лекция на проф. д-р Александра Соскова, 20.02.2020