Публична лекция на проф. д-р Елиза Стефанова, 18.02.2021

 
 Лектор:
проф. д-р Елиза Петрова Стефанова

 Тема: Информационни технологии през призмата на обучението

 Кога: 18 февруари 2021 г . (четвъртък) 18:00 часа

 Къде: Зала  325 на ФМИ

Отлага се съгласно заповед  РД-29-61/28.10.2020 на Декана на ФМИ  до второ нареждане!