Публична лекция на проф. дн Младен Савов, 29.10.2020

 
 Лектор: 
проф. дн Младен Савов

 Тема: Бернщайн-гама функции и теория на вероятностите.

 Кога: 29 октомври 2020 г . (четвъртък) 16:00 часа

 Къде: Зала  200 на ФМИ

Отлага се съгласно заповед  РД-29-61/28.10.2020 на Декана на ФМИ