Публична защита на дисертационен труд на Анастасиос Папапостолу, 4.11.2019

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки докторска програма „Компютърни науки“.

Кандидат: Анастасиос Георгиос Папапостолу
Тема: “jADL, μσADL – Case Study of New Generation ADLs for Architecting Advanced Software Architectures”
Кога: 4 ноември  2019 г., 16:00 ч.
Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата
Процедури за присъждане на научна степен
Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"