Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Ася Русева, 30.07.2020

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Ася Русева
Тема: “ Крайни геометрии и кодове”
Кога: 30 юли 2020г., 16:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ

Обява за защитата
Дисертационен труд - достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"