Публична защита на дисертационен труд на Драгомир Алексов, 27.03.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.5 "Математика", докторска програма "Изчислителна математика".

Кандидат: Драгомир Ивов Алексов

Тема: "Неравенства от тип на Марков в L2-норми при тегла на Гегенбауер"

Кога: 27 март 2018 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Процедури за присъждане на научна степен

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"