Публична защита на дисертационен труд на Георги Йосифов за придобиване на ОНС "доктор", 23.02.2023 г.

Кандидат: Георги Калинов Йосифов

Дисертационен труд: Подпомагане взимането на решения за оптимизиране на обществен транспорт с помощта на големи данни
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 23.02.2023 г., 16:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.