Публична защита на дисертационен труд на Кристин Александрова за придобиване на ОНС "Доктор", 26.06.2024

 

Кандидат: Кристин Илиева Александрова  

Дисертационен труд:  Семантични технологии в електронното здравеопазване (Semantic Technologies in eHealth)
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 26.06.2024 г., от 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на сайта на СУ.