Публична защита на дисертационен труд на Момчил Хардалов за придобиване на ОНС "доктор", 24.02.2023

Кандидат: Момчил Емилов Хардалов

Дисертационен труд: Интелигентен агент за диалог на естествен език с отчитане на контекста (Intelligent Context-Aware Natural Language Dialogue Agent)
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 24.02.2023 г., 15:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.