Публична защита на дисертационен труд на Панайотис Анагносту за придобиване на ОНС "Доктор", 27.06.2024

 

Кандидат: Панайотис Константинос Анагносту  

Дисертационен труд: Оценка на ефективността на професионалното обучение от разстояние въз основа на възприятията на обучаеми и обучители (Evaluation of the effectiveness of the remote online learning based on the perceptions of learners and trainers)
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 27.06.2024 г., от 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на сайта на СУ