Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Марусия Божкова, 17.04.2018

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика".

Кандидатпроф. д-р Марусия Никифорова Божкова

Тема: "Модели на разклоняващи се процеси и приложения в епидемиологията и раковите изследвания"

Кога: 17 април 2018 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Обява за защитата

Процедури за присъждане на научна степен

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"