Публична защита на дисертационен труд на проф. д-р Надежда Рибарска, 30.01.2018

За присъждане на научна степен „доктор на науките” в професионално направление 4.5 Математика.
Тема: “Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност”
Кога: 30 януари 2018 г., 13:00 ч.
Къде: Заседателна зала на ФМИ

Процедури за придобиване на научна степен