Публична защита на дисертационен труд на Тихомир Тенев, 29.07.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури .

Кандидат: Тихомир Тенев
Тема: “ Разработване на йерархична таксономия от модели за подобряване на сигурността в информационните системи, базирани на микросървисна архитектура”
Кога: 29 юли 2020г., 15:00 ч.
Къде: онлайн на адрес  https://discord.gg/hCmVFdH 
Инструкция за вписване може да намерите тук

Обява за защитата
Дисертационен труд - достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Още информация от сайта на СУ "Св. Климент Охридски"