Публикувани са резултатите от I кръг на Националното състезание по елеметарна математика "проф. Б. Боянов" за 2020, оценки за кандидатстване

Публикувани са резултатите от Първи кръг на Националното състезание по елеметарна математика "проф. Б. Боянов"  за 2020. Деканският съвет на ФМИ реши, по изключение поради възникналата ситуация с Ковид 19, участниците в първия кръг на състезанието, които са 12 клас и имат поне 30 точки да получат оценка за кандидатстване. Оценката (в шестобална система) се пресмята по формулата 2+0.1*Т, където T са точките от I кръг. Вторият кръг ще се проведе на 27 юни 2020 г., когато ще се определят победителите в състезанието.