Разписи на учебните занятия на ОКС "Бакалавър" - ИД и ОКС "Магистър", зимен семестър 2019/2020

На страница "Студенти"-> "Разпис" са публикувани разписите на учебните занятия на ОКС "Магистър" и на ОКС "Бакалавър" - избираеми дисциплини (ИД) за зимен семестър на 2019/2020 уч.г.