Решения на Декански съвет във връзка с академичния календар на ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски“, 2019/2020

Деканският съвет приема (съобразно заповед № РД-19-179/21.05.2020 на Ректора на СУ) следните промени в академичния календар до края на учебната 2019/2020 година.

  • Удължаване на летен семестър до 26 юни с евентуална възможност за присъствени консултации, упражнения и по изключение лекции в периода 15-26 юни.
  • Лятна сесия - I в периода 29 юни - 26 юли.
  • ДИ за завършилите през 2018-2019 и по-рано - 5-6 август
  • Лятна сесия - II в периода 17-28 август.
  • Септемврийска поправителна сесия в периода 31 август - 13 септември.
  • Ликвидационна дата от септемврийска сесия 15 септември.
  • ДИ - 16-17 септември.
  • КСИ за магистри 19 септември 2020 г.

Още от решенията на ДС на ФМИ