СДК, Курс "Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас - възможност за ефективна подготовка за НВО"

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с РУО София-град, организира обучение за преподаване на информационни технологии в 10. клас по новата учебна програма и подготовка на учениците за външно оценяване на дигиталните компетентности.
Учебна програма на курса

Обучението ще се проведе в две части: присъствен етап: от 01.11.2019 г., 14:00 до 02.11.2019 г., 13:00 (8 работни часа) в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя и дистанционен етап: 3 - 30.11.2019 г. за самостоятелна работа.
Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Курсът е на цена 150 лв., която включва:
  - нощувка в НЦПКПС, гр. Банкя;
  - наем за компютърна зала;
  - кафе-паузи;
  - дневни разходи за храна.
Центърът НЕ осигурява храна на участниците.

Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

Записването става чрез попълване на регистрационна форма  и
заплащане на таксата за участие по банков път на посочената по-долу сметка.
Всички участници ще получат фактура по време на обучението.

Банкова сметка:
IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ,
Адрес : София, пл. „Батенберг“ № 1
Основание за плащане: ИТ за 10. клас, име на участник