“А сега накъде?” след лятното докторантско училище BDSS’2018

В периода 8-15 юли 2018 г. в град Банкя, в хотел Банкя палас, се проведе Лятно докторантско училище на тема „Big Data Summer School“ (BDSS’2018), организирано от Факултета по математика и информатика и подкрепено от Докторантски център СУ „Св. Климент Охридски“, проект № BG05M2OP001-2.009-0013, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участие взеха 11 докторанти от Факултета по математика и информатика и Факултета по журналистика и масова комуникация.
Лектори от Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden (prof. Graham Kemp), Cybersecurity Research Centre - London Metropolitan University (проф. Васил Василев), University College London (доц. Милена Добрева), Катарски институт по компютърни изследвания (ст.н.с. Преслав Наков), ИИКТ на БАН (проф. Галя Ангелова и доц. Светла Бойчева) и Факултета по математика и информатика на СУ представиха най-новите постижения и тенденции в областта на големите данни.
По време на докторантското училище бяха представени научни проекти, като УНИТе, GATE, High performance computing (HPC).

В поредица от социални срещи и неформални дискусии докторантите имаха възможност да обменят идеи помежду си, както и да почерпят от опита на своите преподаватели от Факултета по математика и информатика.

 

Докторантското училище завърши с дискусия на тема „А сега накъде?“, в която под ръководството на доц. Елиза Стефанова и доц. Мая Стоянова докторантите споделиха своите впечатления от школата, кои са предизвикателствата и  стимулите, които ги карат да се занимават с научна дейност, какво биха искали да променят.

 

След дискусията всеки докторант получи сертификат за активно участие.

Организаторите на докторантското училище изказват специална благодарност на екипа на хотел Банкя палас за топлото посрещане и отличните условия, които осигуриха.