Семинар "Динамични системи и теория на числата", 12.11. 2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

 12 ноември,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ 

 с отложения доклад на Емил Хорозов
d-ортогонални полиноми със свойство на Бохнер и верижка на Тода.

Резюме: Ще бъде изложен метод за намиране на семейства от d-ортогонални полиноми, които са собствени функции на диференциален оператор. Тези семейства са аналог  на класическите ортогонални полиноми и имат всички техни свойства.
Ще бъде показано как чрез тях се строят решения на обобщената верижка на Тода. 

 Поканват се студентите и преподавателите.