Семинар "Динамични системи и теория на числата", 14 ноември 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 14 ноември 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклад на Емил Хорозов 

Мултиортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегруеми системи и матрични модели III част

Резюме: Ще бъдат получени интегрални представяния за   някои семейства мултиортогонални полиноми, които освен това са собствени функции на диференциални оператори, и за техните векторни мерки.  На тяхна основа ще се построят решения на верижката на Тода чрез теорията на Сато. Последната ще бъде припомнена.

Поканват се студентите и преподавателите.