Семинар "Динамични системи и теория на числата", 15.05.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 15 май 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на тема

Топологични модулярни форми

Лектор: Димитър Коджабашев

Резюме: Спектърът на топологични модулярни форми, TMF, е пример за обобщена теория на кохомологии. На съвременен език, TMF е комутативен пръстенов спектър или E_\infty-алгебра в категорията на спектрите. Първоначално конструиран от Goerss,Hopkins и Miller в края на 2000 година, а в последствие през 2009 и от Jacob Lurie, спектърът на топологични модулярни форми е предмет на интензивни изследвания през последните години. Теорията лежи на пресечна точка между производната алгебрична геометрия и еквивариантната стабилната хомотопна теория и представлява богат източник на примери в така наречената "brave new algebra" или алгебра на комутативните пръстеновите спектри.
В рамките на доклада ще скицираме конструкцията на TMF като пръстеновия спектър от глобални сечения на снопа на Goerss-Hopkins-Miller върху модулярния стек от обобщени елиптични криви. Ще опишем значението на TMF за стабилната хомотопна теория и ще мотивираме името на теорията като проследим връзката с класическата теория на модулярни форми.

Поканват се студентите и преподавателите.