Семинар "Динамични системи и теория на числата", 17 октомври 2017

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 17 октомври 2017 г. (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклад на Антон Биков: 
Комплексни верижни дроби

Поканват се студентите и преподавателите.