Семинар "Динамични системи и теория на числата", 18.12.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

18 декември 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 303 на ФМИ с доклад на тема

Суми от дробни части на гладки функции.

Лектор: Лили Стефанова

Поканват се студентите и преподавателите.