Семинар "Динамични системи и теория на числата", 20.03.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

20 март 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

с   доклада на Марин Генов

„Формална холоморфност. Някои елементарни формални свойства на функции холоморфни над дадена крайно-мерна асоциативна комутативна (комплексна) алгебра".

Поканват се студентите и преподавателите.