Семинар "Динамични системи и теория на числата", 22.10.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на  22 октомври,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ 

 с доклад на доктор Тихомир Вълчев, ИМИ, БАН:

Трансформации на Дарбу и квазирационални решения на S-интегруеми уравнения

Резюме: Настоящият доклад е посветен на метод за намиране на частни решения на нелинейни еволюционни уравнения, които са интегруеми в смисъл на обратна

задача на разсейването. Ще бъде показано как с помощта на този метод могат да бъдат построени решения на тези уравнения, представляващи едно обобщение

на понятието за рационална функция, в което участват и осцилиращи функции.

Ще бъде обсъдена бъдещата работа на семинара.

Поканват се студентите и преподавателите.