Семинар "Динамични системи и теория на числата", 3.12.2019

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 

3 декември,  2019 (вторник) от 16:15 ч. в зала 311 на ФМИ 
с   доклад на  доц. д-р Николай М. Николов, ИЯИЯЕ
Полу-диференциални оператори и алгебри на локални полета

Резюме: Въвеждат се нов тип операции, които са наречени "полу-диференциални произведения". Те обобщават операциите на "диференциални произведения", които от своя страна определят категорията на диференциалните комутативни алгебри. Полу-диференциалните произведения се базират на обобщение на понятието за диференциални оператори. Пример за такива полу-диференциални оператори е вземането на резидуум от лоранови полиноми с полюс в 0. (arxiv:1911.01412)

 Поканват се студентите и преподавателите.