Семинар "Динамични системи и теория на числата", 4.02.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 4 февруари, 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 311 на ФМИ
 с втората част на доклада на Никола Станчев:
 "Хармонични спинори и формула на Лихнерович за свързаности с антисиметрична торзия"

 Поканват се студентите и преподавателите.