Семинар "Динамични системи и теория на числата", 6.11.2018

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 6 ноември 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 303 на ФМИ с доклад на тема

Теорема на Стоун-фон Нойман 
(продължение )
Лектор:  Илия Мардов

Анотация: Един от начините за доказване на теоремата на Стоун-фон Нойман е чрез теоремата на Маки за импримитивността. Последната позволява да бъдат класифицирани представянията на един широк клас от групи - полудиректни произведения с нормална абелева част.

Поканват се студентите и преподавателите. Обърнете внимание на часа на започване на доклада!