Семинар „Математическо моделиране”

Апр.
13
Апр./13 18:15 - Апр./13 20:00

зала 501, ФМИ

Кога: 
сряда, 13 Април, 2016 - 18:15 до 20:00
Къде: 

зала 501, ФМИ

Монте Карло методи в числените методи и оптимизацията

Как да намерим достатъчно добро решение на задачи, които са практически неизчислими?

Монте Карло оптимизация в бейсови статистически модели с пакета PyMC в Python

Как с Монте Карло оптимизация може да се използва метод, който до 90-те е неизползваем, защото не е могло да бъде числено реализиран?

Ще бъде представена основната теория и с прости примери ще бъде показано как  се ползват алгоритмите в Python.