Семинар „Математическо моделиране”, 05.06.2019

На 05.06.2019, сряда, от 17:15 до 20 часа ще се проведе семинарът "Математическо моделиране", както следва:

 • от 17:15 до 18:00 часа в зала 514 на ФМИ магистрите Ангел Ангелов, Георги Белчев и Биляна Никифорова от МП ИМММ ще представят резултатите си по темата: 
  "Сегментация на изображения"
  Резюме:
   Ще бъде представен подобрен модел, базиран на модела Fitz-Hugh & Nagumo за нервни импулси. Ще бъде показано приложението му за отделяне на обекти от фон и по-специално при зашумени изображения.

 • от 18:15 до 20:00 в зала 501:
  1.  Атанас Василев
  ще представи
  "Модел на Black-Scholes—Merton"
  Резюме
  : Ще бъде въведено понятиято опция, наред с други термини от икономиката. Ще бъде изведен модела на Black-Scholes, който изчислява премията по опция и неговото аналитично решение. Впоследствие ще се опитаме да дадем достатъчно добро приближено решение с цел при евентуални бъдещи подобрени модели, то да послужи за основа.

  2. Теодора Иванова ще представи
  "Алгоритми и математически модели, използвани за управление на автономен автомобил"
  Резюме:
  При дизайна на система за управление на автономен автомобил трябва да се разрешат няколко основни проблема:
  - Какво е очакваното движение на автомобила в пространството?
  - Как автомобилът да вземе решение за посоката си на движение?
  - Какви методи да използваме за локализиране на автомобила?
  Ще разглездаме някои от въможните подходи за решаване на тези проблеми, приложени върху решаването на една конкретна задача.