Семинар „Математическо моделиране”

Март
11
Март/11 15:15 - Март/11 17:15

зала 501 на ФМИ

Кога: 
събота, 11 Март, 2017 - 15:15 до 17:15
Къде: 

зала 501 на ФМИ

Славомир Къслев ще представи проблема:

" Why Types Matter (Защо типовете са важни)" 

Резюме: Ще бъде направено кратко въведение в алгебричните типове от данни. Ще разгледаме няколко от връзките на Теория на Типовете с други клонове на математиката, конкретно с аналитичната комбинаторика, логика (Curry–Howard correspondence) и топология (Homotopy Type Theory). Също така ще разгледаме как системи, базирани на Dependent Types, дават възможност за формално доказване на теореми, използвайки компютър, и какво е Proof Assistant. 

Студентите Васил Пашов, Георги Василев, Калин Милушев, Мария Зарчева, Николай Сапунджиев, Тодор Гайдаров, участници в Workshop-a, 3-5 Март, ще представят решението на проблема:

„Трасиране на лъчи”

Резюме. Основна задача на компютърната графика (КГ) е изобразяването на тримерния свят (3D векторно пространство) върху екрана на монитора (2D векторно пространство). Този процес е аналогичен на начина, по който човешкият мозък интерпретира импулсите, изпратени му от оптичния нерв, когато е възбуден от електромагнитна вълна (светлина) с определена дължина (цвят). В настоящия проект са изпълнени следните основни задачи на КГ за постигане на гореспоменатата цел: 1) Разработен е код за моделиране на тримерни обекти в Декартова координатна система, 2) Посредством метода «трасиране на лъчи» е съставена ортогонална и перспективна проекция на света върху двумерен екран; 3) Разработен е алгоритъм за моделиране на сенки; 4) Съставен е модел на отдалечена светлина (паралелни лъчи) с последващи ефекти от околна и разсеяна светлина, както и възможност за блясък за полирани повърхности.