Семинар „Математическо моделиране”, 10.04.2019

На 10.04.2019 г., сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, Людмил Йовков, докторант в ИМТМ-БАН, ще  представи проблема:

Метод на изчислителния експеримент за изследване  процеса на кристализация на бинарни сплави.

Резюме: Производството на метални отливки с различни качества и свойства изисква тестови отливания за установяване на евентуални дефекти. Лабораторните експерименти са свързани с голямо разходване на материали, апаратура, електроенергия, както и избор на подходящ екип от технолози. Това налага да се търсят алтернативни начини за извличане на предварителна информация относно характеристиките на отливките. 
Методът на изчислителния експеримент позволява чрез подходящи математически модели и числени симулации да се получи информация за основните параметри на отливките, както и да се предвидят дефектите в кристалната структура на втвърдените метали и сплави.
Някои от основните идеи на изчислителния експеримент ще бъдат разгледани върху двумерен математически модел за кристализацията на сплавта AlSi7Mg в цилиндър при наличие на фазов преход.