Семинар „Математическо моделиране”, 10.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 10.06.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдат представени следните проблеми:

 • Моделиране на ефекта от взаимодействието на диви и питомни пчели върху опрашването на бадемови градини
  Борислава Димитрова, бакалавър, ФМИ

  Резюме. Питомните (медоносни) пчели са главния опрашвач в световен мащаб, като 75% от световните плантации се обслужват от тях. В последните години техните популации намаляват драстично, което, заедно със спецификите на някои култури (в частност бадеми) подтиква производителите да потърсят варианти за опрашване с участие на диви пчели и други опрашвачи.
  Целта ни е да изследваме как внасянето на други насекоми влияе на поведението на медоносните пчели, като използваме модифициран SKT (Shigesada-Kawasaki-Teramoto) модел, решен със спектрален метод на Галеркин.  Моделираме присъствието на пчели в короната на едно дърво, а от там можем да разширим модела и към овощна градина. Като резултат, подкрепен от емпирични изследвания, виждаме че присъствието на диви пчели има положителен ефект върху опрашването на бадемите.

 • Оптични покрития с тънки слоеве (thin-film optical coatings)
  Александър Тенев, МП ИМММ, ФМИ

  Резюме
  . Ще  покажем какво са оптичните покрития и как работят. Ще бъде изложен методът на матрици на прехода (transfer-matrix method) за намиране на отражението и пропускането на многослойни покрития.