Семинар „Математическо моделиране”, 13.05.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 13.05.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, ще бъдат представени следните проблеми:

Математическо моделиране на визуални ефекти чрез шейдъри
Иван Ванков, ФМИ
Резюме: Ще бъдат дефинирани шейдърите като част от rendering pipeline-a в компютърната графика. Ще бъде показано как с тяхна помощ могат да се моделират всякакви визуални ефекти. Например, как едно реалистично изглеждащо видео може да се преобрази по такъв начин, че все едно се вижда от стар CRT телевизор. Или как реалистично видео се преобразява в такова, което изглежда рисувано на ръка.

Ground Truth Ambient Occlusion
Валери Христов, ФМИ
Резюме: Ambient occlusion е похват в компютърната графика за пресмятане на количеството индиректна (ambient) светлина, на която е изложена точка от пространството. Тъй като точното пресмятане на това количество е изключително тежка изчислителна задача, в компютърната графика са предложени методи за приближеното му пресмятане в реално време. Те позволяват изчисленията да бъдат вместени в рамките на няколко милисекунди. 
Ще бъде представен методът Ground Truth Ambient Occlusion (GTAO), който е сред най-добрите по съотношение цена/качество и е широко използван в компютърните игри и софтуерите за 3D моделиране.