Семинар „Математическо моделиране”, 17.04.2019

На 17.04.2019 г., сряда, от 18:15 до 20 часа, в зала 501, ФМИ, доц. д-р Иван Георгиев от ИМИ и ИИКТ-БАН, ще представи проблема:

Математическо моделиране и тримерна дигитализация

Резюме. Мтематическото моделиране и компютърните симулации позволяват да се получи важна информация за свойствата  на нови материали и за протичането на различни процеси, без да се налага да се правят множество натурни експерименти. Наличието на реалистичен тримерен геометричен модел е от голямо значение в процеса на математическото моделиране. Средствата за тримерна дигитализация дават възможност за получаване на такива модели. В доклада ще бъде представена Лабораторията по тримерна дигитализация и микроструктурен анализ, която се изгражда в Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките в рамките на Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии.